11. Απριλίου 2021
EVIANEXT.GRMail: evianext@gmail.com

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ δωρεές στο Δημόσιο και σε ΝΠΙΔ

newsroom13 Φεβρουαρίου 20201min150

Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ δωρεές στο Δημόσιο και σε ΝΠΙΔ

newsroom13 Φεβρουαρίου 20201min150
720_701951_fa517354ee-b87d9f23c41a4eb1

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ οι παραδόσεις αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεέςσε φορέα του δημόσιου τομέα ή σε ΝΠΙΔ που έχει συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων” (Α’ 212) και άλλες διατάξεις.»

Στην ανάγκη διακομματικής στήριξης της τροπολογίας που διευρύνει τις περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών από τον ΦΠΑ για την παράδοση αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν δωρεές, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Όπως είπε ο κ. Βεσυρόπουλος, είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία που δίνει κίνητρα σε φορείς και ιδρύματα που επιδεικνύουν έντονη κοινωνική ευαισθησία αφού διευκολύνει πραγματοποίηση σημαντικών δωρεών στο δημόσιο, όπως κινητών και ακινήτων για κοινωφελείς σκοπούς, όπως νοσοκομεία, σχολεία και κτίρια για επιμορφωτικούς σκοπούς.

Πηγή: enikos.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *