11. Απριλίου 2021
EVIANEXT.GRMail: evianext@gmail.com

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας

newsroom14 Φεβρουαρίου 20201min90

Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας

newsroom14 Φεβρουαρίου 20201min90
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

Στα  πλαίσια  της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συνάψει  ο ΔΟΑΠΠΕΧ, με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας,  για την ενεργειακή  αναβάθμιση  του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Χαλκίδας, η έναρξη των προγραμματισμένων  εργασιών  καθορίζεται για την  Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου  2020.

Για διάστημα 30 περίπου ημερολογιακών ημερών απαιτείται η διακοπή λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου, προκειμένου να τοποθετηθούν οι νέοι λέβητες και καυστήρες μετά των λειτουργικών υποδομών τους.

Συνεπώς οι προπονήσεις θα διεξαχθούν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου 15/2/2020, ενώ οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου από τη Δευτέρα 17/2/2020 θα παραμείνουν κλειστές, για την περαίωση των ανωτέρω εργασιών.

Παράλληλα  ο Οργανισμός μας θα προβεί στην συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ( αντλιών , σωληνώσεων , φίλτρων κλπ) , καθαρισμό της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής , παρεμβάσεις για την λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση των αποδυτηρίων , των χώρων υγιεινής   καθώς και της ευπρεπούς εξωτερικής εικόνας του .

 

 

Για το Γραφείο Τύπου
Γιάννης Στέρπης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *