Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου του Μεγάρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93  (λόγω ακαταλληλότητας της αντίστοιχης Αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος και σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011 ΑΔΣ),  την του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατά το άρθρο 74 του Ν 4555/2018, της ημερήσιας διάταξης:

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ψήφισμα στήριξης του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
 2. Περί πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι.
 3. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας Ι.Ι.Ε.Κ. Praxis Χαλκίδας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος

 1. Περί 1ης (υποχρεωτικής) τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020 .
 2. Περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2020 .
 3. Περί έγκρισης 1ης επανακατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020 και 1ης  επανακατανομής πιστώσεων επισκευής και συντήρησης  σχολικών κτιρίων Π.Ο.Ε. στο οικονομικό έτος 2020 .
 4. Περί καθορισμού τέλους χρήσης επιπλέον κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα. (υπ. αρ. 38/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
 5. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή του ως Προέδρου και δυο δημοτικών υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών του Α’ Βάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων για το έτος 2020.
 6. Περί μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Σαββίδη Σωφρονίου).
 7. Περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δεκαεπτά (17) καταστημάτων που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων Α,Β,Γ, της αγοράς χονδρικού εμπορίου (θέση Άγιος Στέφανος – Σφαγεία) Χαλκίδας.
 8. Περί έγκρισης πρακτικού ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής με βάση   τον Ν.4412/2016  Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α΄ για το έτος 2020.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 1. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.
 2. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Διαμόρφωση πλατείας Συγγρού Δ.Κ. Δροσιάς.
 3. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: ” Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη ”.
 4. Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4412/2016 για το έργο: ” Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοιμητηρίου Αγ. Ιωάννη ”.
 5. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 1. Περί άδειας κοπής πεύκου στην οδό Καραϊσκάκη 5, στην περιοχή. Κανήθου της Δ.Ε. Χαλκίδας (υπ. αρ. 6/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Περί άδειας κοπής πεύκου στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 11, στην περιοχή. Κανήθου της Δ.Ε. Χαλκίδας (υπ. αρ. 7/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 3. Περί μετακίνησης της Λαϊκής Αγοράς της Τετάρτης  της Κοινότητας Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων (υπ. αρ. 16/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 4. Περί αποδοχής των Όρων της Πρόσκλησης με Κωδ. 60 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 3605) από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Υποβολής Πρότασης Πράξης/Έργου με τίτλο “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (GreenPoint) ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”, για Χρηματοδότηση από το Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας με Κωδ. 14, που συγχρηματοδοτείται από το ΤΣ της Ε.Ε.».

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

           Δήμητρα  Σακελλαράκη 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο