Μετατροπές άδειας ΕΔΧ 5θέσιου σε άλλο τύπο 9 θέσιο ή ΑΜΕΑ

Η Π.Ε. Εύβοιας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να μετατρέψουν υφιστάμενη άδεια ΕΔΧ (Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης)  5θέσιου σε άλλο τύπο 9 θέσιο ή ΑΜΕΑ ότι, η καταληκτική προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων στην Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας,  είναι η Παρασκευή 27/03/2020 (ώρα 14:30).

 

Επισημαίνουμε ότι, η αίτηση απαιτείται να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

•        Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστ.ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου
•        Φορολογική ενημερότητα
•        Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης
•        Επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί
•        Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων    (σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΕΔΧ)
•        Σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού (σε περίπτωση κατοχής άνω των 5 αδειών ΕΔΧ)

 

Επιπρόσθετα, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος με την αίτησή του πρέπει :

  • να προσδιορίζει την έδρα (ή τις έδρες) της Π.Ε. Εύβοιας για την οποία ζητά άδεια
  • να δηλώνει το είδος άδειας (ή αδειών) στο οποίο επιθυμεί να μετατραπεί η υφιστάμενη άδεια
  • να δηλώνει τον αριθμό των αδειών ανά έδρα/διοικητική μονάδα.

 

Διευκρινίζεται ότι, οι άδειες που μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί παραμένουν σε ισχύ.

 

O μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ανά έδρα και το είδος των αδειών αυτών, θα καθοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (αρ.85 παρ.1 Ν 4070/12), η οποία θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν ανάρτησης της κατάστασης με τα στοιχεία των αιτήσεων-αιτούντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 2221353610

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο