Στερεά Υπεροχής: Μέτρα στήριξης αγροτικών προϊόντων ΠΟΠ

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας αποτελεί μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή έχοντας σημαντικές προοπτικές για ένα βιώσιμο και δίκαιο παραγωγικό μοντέλο αν αξιοποιηθούν σωστά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η αγροτική παραγωγή είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής δραστηριότητάς της και η κύρια πηγή εισοδήματός των πολιτών της. Το κλίμα της, όσο και τα εδάφη της, ενδείκνυται για αροτραίες καλλιέργειες (όπως σιτάρι, βαμβάκι, μηδική κλπ), αλλά και για δενδρώδεις όπως  (φιστίκι, ακτινίδιο, ελιά κλπ).

Πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική ανάπτυξή της, θα πρέπει να διαδραματίσει η καλλιέργεια και η παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό που ταυτόχρονα θα αναδεικνύουν την ταυτότητα της περιοχής. Τέτοια είναι το κελιφωτό φιστίκι Μάκρης, Μώλου και Θερμοπυλών, καθώς και το ακτινίδιο Σπερχειού της Τ.Κ. Καστριού. Δύο προϊόντα με τίτλους ονομασίας προέλευσης ( Π.Ο.Π-Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης). Τα εν λόγω προϊόντα, καλλιεργούνται στην ηλιόλουστη και εύφορη κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού, η οποία αποτελεί ιδανική τοποθεσία για την καλλιέργεια τόσο των φιστικιών όσο και των ακτινιδίων. Το μικροκλίμα, η σύσταση του εδάφους και η εμπειρία των καλλιεργητών δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για την παραγωγή τους. Στην Τ.Κ. Μάκρης και στην ευρύτερη περιοχή καλλιεργούνται 4.500 στρέμματα και αποτελεί τον μεγαλύτερο και συμπαγέστερο φιστικεώνα της νότιας Ευρώπης ενώ στην ευρύτερη περιοχή του Μώλου και Θερμοπυλών καλλιεργούνται 3.000 στρέμματα. Σε αυτές τις περιοχές η καλλιέργεια της φιστικιάς αποτελεί μονοκαλλιέργεια και το κύριο γεωργικό εισόδημα των παραγωγών της. Σημαντικό πλεονέκτημα του κελυφωτού φιστικιού Φθιώτιδας είναι η εσωτερική πράσινη ψίχα του που την διαφοροποιεί από την κίτρινη των άλλων χωρών και περιοχών και η ιδιαίτερη διαδικασία αποξήρανσης.

Η ζήτηση στις Ευρωπαϊκές αγορές τροφίμων (Ιταλία, Γερμανία, κλπ) για το κελυφωτό φιστίκι Φθιώτιδας είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυρίως για την παρασκευή γλυκών και παγωτού. Παράλληλα η παγκόσμια ζήτηση είναι σημαντική και η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη θέση των εξαγωγέων, διεθνώς. Ειδικότερα δε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, Εύβοια, Βοιωτία) καλύπτει το 52% των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην χώρα μας, και είναι έκτη στην παγκόσμια παραγωγή κελυφωτού φιστικιού.

Το ίδιο συμβαίνει και με το ακτινίδιο Σπερχειού που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα προϊόντα του είδους του, χάρη στη γεύση, την αντοχή, αλλά και το ιδιαίτερο πράσινο χρώμα που διαθέτει. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά οδήγησαν στην αναγνώρισή του το 1993 ως προϊόντος ΠΟΠ.

Συνεπώς, ο σχεδιασμός, η συνολική στρατηγική µας για την Αγροτική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα, με μια σειρά επενδύσεων στη παραγωγή, την τυποποίηση, την προβολή και την προώθηση αυτών των προϊόντων έχοντας ως τελικό στόχο την στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και:

 • Επειδή χρέος όλων μας είναι να διερευνήσουμε και να αποτυπώσουμε με συγκεκριμένες πολιτικές, τις δυνατότητες ανάπτυξης που διαθέτει ο τόπος μας και οι συγκεκριμένες περιοχές σε συνεργασία πάντα με τους αγρότες.
 • Επειδή θα πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα από την παραγωγή μοναδικών προϊόντων σε ποιότητα και χαρακτηριστικά και θα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά.
 • Επειδή η έλλειψη υποδομών κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού σε σπαστήρες και συσκευαστήρια δεν επιτρέπει στους συνεταιρισμούς φιστικοπαραγωγών Μάκρης, Μώλου και Θερμοπυλών, να καινοτομήσουν και να διαφοροποιηθούν προσφέροντας το προϊόν σε πρωτοποριακές συσκευασίες και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ευρωπαϊκή και ασιατική αγορά.
 • Επειδή η απουσία επενδύσεων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, διαλογείς, σύγχρονα συσκευαστήρια και μεταφορικά μέσα για τους παραγωγούς ακτινιδίου της ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Καστριού, επιτείνει τις ήδη σοβαρές ανεπάρκειες που αφορούν την διαχείριση και εμπορία του προϊόντος που σε συνδυασμό με την απουσία ισχυρής ομάδας παραγωγών, δίνει το δικαίωμα στους μεσάζοντες -εμπόρους να επιβάλλουν τις κατώτερες τιμές. Επιπλέον η έλλειψη συνοχής της παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής δραστηριότητας, αναστέλλει και ακυρώνει κάθε προσπάθεια στη διάθεση ενός ανταγωνιστικού προϊόντος με καινοτόμες ενέργειες μάρκετινγκ και ελκυστικές συσκευασίες, καθώς έχει αποδείξει ότι έχει μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες και παρουσιάζει υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Επειδή είμαστε από τις λίγες Περιφέρειες που δεν διαθέτουμε Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου ( Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε.), που ως φορέας θα μπορούσε να πραγματοποιεί φυτουγειονομικούς ελέγχους και να κατευθύνει το αγροτικό πληθυσμό ενημερώνοντας τον, με γεωργικές προειδοποιήσεις ή τεχνικά δελτία, έγκυρα και υπεύθυνα σε συνεργασία με την Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, για τον χρόνο και τα μέσα αντιμετώπισης των εχθρών και των ασθενειών των καλλιεργειών.

 

Ερωτάστε κ. Περιφερειάρχη

 

 1. Ποιες πρωτοβουλίες και ποια μέτρα στήριξης έχει λάβει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της παραγωγής και της προστιθέμενης αξίας αυτών των προϊόντων;
 2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε άμεσα για την στήριξη των εν λόγω συνεταιρισμών – ομάδων παραγωγών και των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής την καθετοποίηση της προσφοράς και την τόνωση της εξωστρέφειας των προϊόντων;
 3. Βρίσκεται στις προθέσεις της Περιφερειακής Αρχής η διεκδίκηση και η δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου ( Π.Κ.Π.Φ & Π.Ε.) Φθιώτιδας, που θα ασκεί φυτουγειονομικό έλεγχο και θα ενημερώνει τους αγρότες σε θέματα καταπολέμησης των εχθρών και ασθενειών, ώστε να εξαλειφθούν οι άσκοπες συστηματικές και τυφλές επεμβάσεις (ψεκασμοί), πετυχαίνοντας την μείωση του κόστους φυτοπροστασίας, την μείωση των υπολειμμάτων των φαρμάκων στα προϊόντα και την μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Επιπλέον ο συγκεκριμένος φορέας θα μπορεί να ασχοληθεί και με την γεωργική έρευνα συμμετέχοντας σε Εθνικά και Διεθνή Προγράμματα αλλά και να διαθέτει εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου των παραγόμενων προϊόντων;

 

Οι υπογράφοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι

 

 1. Αναγνωστάκης Δημήτριος
 2. Παρασκευάς Δρόσος
 3. Μελισσάρης Ιωάννης
 4. Λάμπου Σπυρίδων
 5. Σκούρας Γεώργιος
 6. Ακριώτου Θεοδώρα

7. Μπερμέρης Μωυσής

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο