Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων στις 1-7-2020

Στην αίθουσα του συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Αμφιθέατρο) σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 1η/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές  του  άρθρου 74 του  Ν. 4555/18  και  συμπληρώθηκαν με αυτές των άρθρων 177 και 184  του  Ν.  4635/2019, καθώς και σύμφωνα  με  το άρθρο  10  της  από  11-3-2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ  55/τ.Α ́/11-3-2020) και  την  με   αριθμό  163  (αρ. πρωτ.  33282/29-05-2020)  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ενημέρωση από τη Δήμαρχο για τις υποθέσεις του Δήμου που εκκρεμούν ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών .

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΘΕΜΑΤΑ

 1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 23/20 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την ανάκληση αδείας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
 2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 24/20 απόφασης του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ στο κτήριο Β΄ του Οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ.2000 Συνοικίας Ε και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βαρέων Αθλημάτων.
 3. Περί 2ης Τροποποίησης της ΑΔΣ 75/2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΜΩΗΑ–ΒΣ8) και έγκρισης Υποβολής 2ου Αιτήματος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου με τίτλο “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Χαλκιδέων” που Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” (ΠΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών .
 4. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΤΕΙ – ΔΙΕΚ Χαλκίδας) .
 5. Περί αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ Χαλκίδας .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος- Αντιδήμαρχος

 1. Περί 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (υπ. αρ. /2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
 2. Περί έγκρισης είσπραξης  οφειλών προς το Δήμο Χαλκιδέων μέσω του διατραπεζικού συστήματος εισπράξεων ΔΙΑΣ.
 3. Περί εκμίσθωσης τριών καταστημάτων που βρίσκονται εντός των συγκροτημάτων Α(Α1), Γ (Γ16, Γ18) της αγοράς χονδρικού εμπορίου (θέση Άγιος Στέφανος – Σφαγεία) Χαλκίδας.
 4. Περί εφαρμογής της υπ. αριθμ. ΚΥΑ47458ΕΞ2020/15.05.2020 ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» και διενέργειας δημοπρασίας για την απλή χρήση αιγιαλού .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

 1. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
 2. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ» .
 3. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη , καθώς και της οδού Αγγελάτου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νέζης- Αντιδήμαρχος (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 1. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (υπ. αρ. 107/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 2. Περί άρσης εργασιών για την διέλευση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών “FTTH A/K Χαλκίδας» (υπ. αρ. 108/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 3. Περί διόρθωσης της με αριθμό 310/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση αδιαθέτου οικοπέδου η οποία είχε εκδοθεί κατόπιν 179/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (υπ. αρ. 34/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 4. Περί αναθεώρησης χρήσεων του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας  (υπ. αρ. 75/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 5. Περί αναθεώρησης χρήσεων του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Ανθηδώνας του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας  (υπ. αρ. 59/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 6. Περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας και ορισμού επιτροπών εμποροπανήγυρης για  το έτος 2020 (137/20 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                        Δήμητρα  Σακελλαράκη 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο