11. Απριλίου 2021
EVIANEXT.GRMail: evianext@gmail.com

Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

newsroom1 Σεπτεμβρίου 20201min120

Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

newsroom1 Σεπτεμβρίου 20201min120
sxoleia1

Σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με τις επωνυμίες «Σχολική Επιτροπή μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων» και «Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων», θα προταθούν εκ νέου από τη Δήμαρχο ως Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων οι εξής:

  • Ο κ. Νίκος Σιόλιας, ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Η κα. Ελένη Μιντζιφίρη, ως Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Όσον αφορά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, θα προταθεί εκ νέου ως Πρόεδρος ο κ. Νίκος Παπαγεωργόπουλος.

 

                                                                                                            Γραφείο Τύπου

                                                                                                           Δήμου Χαλκιδέων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *