11. Απριλίου 2021
EVIANEXT.GRMail: evianext@gmail.com

Με κορονοϊό δάσκαλος σε Δημοτικό σχολείο στην Καλλιθέα

newsroom4 Σεπτεμβρίου 20201min110

Με κορονοϊό δάσκαλος σε Δημοτικό σχολείο στην Καλλιθέα

newsroom4 Σεπτεμβρίου 20201min110
Ïëïêëçñþèçêå ç ãåíéêÞ áðïëýìáíóç óå üëá ôá ó÷ïëåßá, ôá äçìïôéêÜ êôßñéá, ôéò Õðçñåóßåò êáé ôéò äïìÝò ôïõ äÞìïõ ÍåÜðïëçò-Óõêåþí, ðïõ Ýãéíå êáôÜ ôï ôñéÞìåñï ôçò áñãßáò ôçò ÊáèáñÜò ÄåõôÝñáò ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò

Αναστάτωση στην Καλλιθέα, μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος κορονοϊού σε δάσκαλο Δημοτικού σχολείου της περιοχής μόλις δέκα ημέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr το δημοτικό σχολείο άνοιξε τις πόρτες του για τους 30 περίπου εκπαιδευτικούς την 1η Σεπτεμβρίου, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί για τις αναγκαίες προετοιμασίες.

Την επόμενη μέρα δάσκαλος, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές του διακοπές βρέθηκε θετικός σε τεστ για κορονοϊό και ενημέρωσε τη σχολική διεύθυνση. Σε επικοινωνία με την πρωτοβάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης αποφασίστηκε το κλείσιμο του σχολείου για απολύμανση σε όλους τους χώρους του σχολικού ιδρύματος.

Ωστόσο αυτό που ακόμα εκκρεμεί είναι τα τεστ στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς από τον ΕΟΔΥ με τους οποίους ήρθε σε επαφή την ημέρα εκείνη ο δάσκαλος

Την εμφάνιση του πρώτο κρούσματος κορονοϊού στην μαθητική κοινότητα Καλλιθέας επιβεβαιώνει και ο δήμαρχος της πόλης Δημήτρης Κάρναβος.

«Όπως γνωρίζω υπάρχει αλληλογραφία του σχολείου με το υπουργείο Παιδείας ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ο άνθρωπος γύρισε από τις διακοπές και έφερε τον ιό. Από τις 2 Σεπτεμβρίου είναι ασθενής. Την ιχνηλάτηση των επαφών του έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο ΕΟΔΥ. Εμείς θα λάβουμε για το σχολείο όλα τα μέτρα που χρειάζονται».

Πηγή: newsit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *