11. Απριλίου 2021
EVIANEXT.GRMail: evianext@gmail.com

Έλα να μάθεις για τα επαγγέλματα της θάλασσας

newsroom9 Σεπτεμβρίου 20201min90

Έλα να μάθεις για τα επαγγέλματα της θάλασσας

newsroom9 Σεπτεμβρίου 20201min90
119003663_2780161735554107_5548624672076369428_n
Ενημερωτική δράση που αφορά στα επαγγέλματα της θάλασσας ανά τομέα και πως μπορούν οι νέοι να ακολουθήσουν μια καριέρα στη Γαλάζια Οικονομία, τις απολαβές που θα λαμβάνουν σε Ευρώπη και Ελλάδα και τέλος ενδιαφέροντα παραδείγματα καλών πρακτικών.

Σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα διανεμηθεί δωρεάν οδηγός καριέρας, ο οποίος μεταξύ άλλων, παρέχει έγκυρες
πληροφορίες για τις ευκαιρίες κατάρτισης και το καθεστώς απασχόλησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για όσους εκφράσουν ενδιαφέρον για τα σχετικά επαγγέλματα, προβλέπεται και η παροχή δωρεάν εξατομικευμένης καθοδήγησης από τους Μέντορες του Blue Generation, καθώς και study visits.
Όλοι ενδιαφερόμενοι/ες (άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, γονείς) θα έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που είναι υπό ανάπτυξη και απευθείας επικοινωνία με την ομάδα του έργου για αναζήτηση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης, διακρατικές ανταλλαγές απασχόλησης και κατάρτισης (study visits) και λοιπές πληροφορίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *