18. Απριλίου 2021
EVIANEXT.GRMail: evianext@gmail.com

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ)

newsroom25 Σεπτεμβρίου 20201min70

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ)

newsroom25 Σεπτεμβρίου 20201min70
doapex

Α) Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας  (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα   28 Σεπτεμβρίου 2020  και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κότσικα» [Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος] και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο:  Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του ΔΟΑΠΠΕΧ

ΘΕΜΑ  2ο:  Περί διακήρυξης πρόσληψης  4 πτυχιούχων καθηγητών Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21

ΘΕΜΑ 3 ο:  Περί πρόσληψης 4 ατόμων με το πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ  για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

ΘΕΜΑ 4 ο:  Περί πρόσληψης 1 ατόμου με το πρόγραμμα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ  για την πρόσληψη 1200 ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ)

ΘΕΜΑ 5ο : Περί 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2020

ΘΕΜΑ  6ο:  Περί έγκρισης προγράμματος  χρήσης  χώρων αθλοπαιδιών Δημοτικών Κλειστών Γυμναστηρίων

ΘΕΜΑ  7ο:  Περί έγκρισης προγράμματος  χρήσης λοιπών   χώρων   Δημοτικών Κλειστών Γυμναστηρίων

ΘΕΜΑ  8ο:  ΠΕΡΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ  9ο:  Περί έγκρισης προγράμματος  χρήσης  και αγωνιστικών εδρών Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου

ΘΕΜΑ  10ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΜΑ  11ο:  Άρση κυκλοφορίας και διαδικασίες εκποίησης επιβατηγού οχήματος ιδιοκτησίας ΔΟΑΠΠΕΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΧΑΑ 3701

 

Β) Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας  (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ), θα πραγματοποιηθεί, την Τρίτη   29 Σεπτεμβρίου 2020  και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κότσικα» [Φαρμακίδου 15, 1ος όροφος] και περιλαμβάνει το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ    :  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΔΟΑΠΠΕΧ   εσοδων εξοδων χρησεωσ 2019

 

 

Για το Γραφείο Τύπου
Γιάννης Στέρπης