20. Απριλίου 2021
EVIANEXT.GRMail: evianext@gmail.com

Παράταση υποβολής αιτήσεων και αύξηση οικογενειακού εισοδήματος για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για το έτος 2020-2021

newsroom28 Σεπτεμβρίου 20201min160

Παράταση υποβολής αιτήσεων και αύξηση οικογενειακού εισοδήματος για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας για το έτος 2020-2021

newsroom28 Σεπτεμβρίου 20201min160
dimarxeia_xalkidas_kotsika_next

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. αποφάσισε την παράταση των προθεσμιών των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω ΕΣΠΑ για το έτος 2020-2021, κατόπιν της με αρ. Πρωτ. Δ11/οικ.37914/1660/ 24.9.2020 τροποποίηση της υφιστάμενης Κ.Υ.Α..

Επίσης με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. καθορίζεται υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα, ως προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ περιλαμβάνονται ακόμα και άλλες τροποποιήσεις, που αφορούν στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανάδειξης ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα:

1) Υποψήφιοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00 ) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά.

2) Έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά.

3) Έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά .

4) Έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) και άνω.

Ως εκ τούτου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατείνεται ως ακολούθως:

Υποβολή Αιτήσεων – Ενστάσεων – Αποτελέσματα                    Ημερομηνίες                                      

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής        8/9/2020 – 2/10/2020

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων                                6/10/2020

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων                                                7/10/2020 – 9/10/2020

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων                                     13/10/2020

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ στο τηλέφωνο: 22210-20241.

                                                                                                                                                Γραφείο Τύπου

                                                                                                                                           Δήμου Χαλκιδέων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *