Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ του Δήμου Χαλκιδέων

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ 11/Γ.Π.οικ.45385/1986/9-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναστέλλεται η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Χαλκιδέων, έως και τη Δευτέρα 30 Νοέμβριου 2020.

Επιπλέον ενημερώνει ότι, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υγιεινής και τους όρους ασφαλείας που έχει θέσει η Πολιτεία.

Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέων μέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία των δομών, θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

                                                                                                                                                Γραφείο Τύπου

                                                                                                                                           Δήμου Χαλκιδέων

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο