Ο Δημήτριος Ζάγουρας μας εξηγεί για τα ασφαλιστικά – επενδυτικά προγράμματα

Δημήτρη καλημέρα! Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για τα επενδυτικά – ασφαλιστικά προγράμματα και γιατί κάποιος να τα προτιμήσει, αποταμιεύοντας τα χρήματα του σε αυτά, σε σχέση με τα τραπεζικά.

Εκτός της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών που είναι μεγαλύτερη και αποδεικνύεται, όπως θα καταλάβεις και στην συνέχεια, είναι ανταγωνιστικότερα σαν προϊόντα για τον επενδυτή, ο οποίος εμπιστεύεται τα χρήματα του, προσφέροντας του μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αρκεί να σκεφτείς, πόσες φορές το κράτος χρηματοδότησε τις τράπεζες σώζοντάς τες από άσχημες καταστάσεις και πόσες τις ασφαλιστικές;

 Οι ασφαλιστικές όχι απλά δεν χρηματοδοτήθηκαν από το κράτος, αλλά ούτε δημοσιοποιήθηκαν και συνάμα χτυπήθηκαν από αυτό, εφόσον τους επιβλήθηκε να αγοράσουν ομόλογα δημοσίου που στην συνέχεια τα <<κούρεψαν>>.

 Ο μόνος σύμμαχος των ασφαλιστικών, ήταν και εξακολουθεί να είναι η σωστή οικονομική τους διαχείριση. Σαν θεσμός είναι ο μοναδικός που προστατεύει τις αποταμιεύσεις των πελατών σύμφωνα με νομοθεσία (μέχρι 30.000 € ανά πελάτη) και τελεί υπό των έλεγχο πολλαπλών μηχανισμών όπως η Ελληνική Εποπτική Αρχή (ΤτΕ), η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (EIOPA) και ήδη λειτουργεί σε πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την φερεγγυότητα του (περιβάλλον solvency 2).

  Είναι ακόμη ο μόνος θεσμός όπου έχει το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, το οποίο παρέχει επιπλέον εξασφαλίσεις στους πελάτες στην περίπτωση της αντιμετώπισης κάποιου ενδεχόμενου προβλήματος φερεγγυότητας στο μέλλον. Καλό θα είναι να τονιστεί ότι οι καταθέσεις των πελατών δεν είναι εκτεθειμένες στα αποτελέσματα κάθε

Τραπεζικού Ομίλου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανακεφαλαιοποίηση

(γνωρίζουμε όλοι την οικονομική κατάσταση των τραπεζών στην χώρα μας, ειδικά

μετά και από την τωρινή έκρηξη στα επισφαλή δάνεια).

   Υπάρχει κάποιο προϊόν που θα πρότεινες στους αναγνώστες του evianext ;

Χωρίς δεύτερη σκέψη και με κύριο γνώμονα τον άξονα αξιοπιστία – εξασφάλιση, προτείνω το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής πίστης safe invest γιατί σαν προϊόν εφάπαξ καταβολής μπορεί να παρέχει στον

πελάτη

1) Εγγύηση Εξαγοράς (πρόσβαση) στο κεφάλαιο από το πρώτο έτος.

2)Εγγυημένο ποσό εξαγοράς για κάθε έτος χωρίς επιπλέον «χρηματο-οικονομικές»

επισφάλειες που απορρέουν από απρόβλεπτες οικονομικές εξελίξεις στο περιβάλλον.

3)Εγγυημένη απόδοση μέχρι και για 15 έτη. (κανένας φορέας δεν δίνει εγγύηση

αποτελεσμάτων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα), ενώ σαν ασφαλιστική εταιρεία  α)έχει φερεγγυότητα 176% βάση του κανονιστικού πλαισίου solvency 2

κατατάσσοντας 1η Εταιρεία σε δείκτη φερεγγυότητας από τις Εταιρείες με παραγωγή

άνω των 100 εκ €

β) είναι η μόνη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, επιλέγοντας να

έχει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια στις οικονομικές της καταστάσεις και ακόμα

μεγαλύτερο εποπτικό έλεγχο μιας και υπόκειται και σε επιπλέον έλεγχο από την

επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

γ) Έχει ως συμμέτοχο της σε ποσοστό 20% τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή της

Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EBRD), καθιστώντας την μετοχική

της βάση πάρα πολύ ισχυρή σε κάθε επίπεδο.

δ) Έχει μηδενικό δανεισμό επί 43 έτη και έχει μηδενικές (ούτε καν ρυθμισμένες) οφειλές

προς το κράτος ή τρίτους προμηθευτές.

ε) Έχει επιλέξει ως ορκωτό ελεγκτή την Deloitte, μιας εκ των 4ων μεγαλύτερων και πιο

φερέγγυων Εταιρειών στον κόσμο.

   Δημήτρη σε ευχαριστούμε ! Νομίζω μας κάλυψες πλήρως. Safe invest λοιπόν από την Ευρωπαϊκή πίστη.

Ο Δημήτριος Ζάγουρας είναι ασφαλιστικός πράκτορας με περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρία στον χώρο των ασφαλίσεων και διατηρεί το πρακτορείο του στην Χαλκίδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221077751

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο