Προγραμματική Σύμβαση για το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος στην περιοχή του Αλιβερίου

Προγραμματική Σύμβαση συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός και ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Δρ. Βασίλης Κυλίκογλου, για την υλοποίηση της δράσης:

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της περιοχής Αλιβερίου, στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία, στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση ερευνητικού έργου από τα διαπιστευμένα εργαστήρια Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών, Περιβαλλοντικών Ερευνών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με συντονιστή και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δρ. Λεόντιο Λεοντιάδη και αναπληρωτή τον Δρ. Θωμά Μάγγο.

Γενικός σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η επίδραση των εκλύσεων χημικών παραγόντων από την νοτιο-ανατολική πλευρά της πόλης, στην οποία δραστηριοποιούνται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (ΑΓΕΤ Ηρακλής, ΔΕΗ).

Ειδικότερα, ο «Δημόκριτος» αναλαμβάνει να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο μελέτης και παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του εδάφους, και των υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής του Αλιβερίου με έμφαση στην επίδραση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην οικιστική ζώνη.

Η μελέτη θα επεκταθεί και στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, διότι η έκθεση του ανθρώπου στις προς ανίχνευση τοξικές ουσίες οφείλεται στη λήψη τροφής και λιγότερο στην αναπνοή, ή την επαφή με το δέρμα.

Η τελική έκθεση του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα περιλαμβάνει αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων, επεξεργασία με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων, σχολιασμό με βάση την νομοθεσία και την διεθνή βιβλιογραφία και συμπεράσματα – προτάσεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται σε 101.469,20 € και θα καλυφθεί στο σύνολό του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα εποπτεύεται από κοινή επιτροπή παρακολούθησης με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών.

«Επιστρατεύουμε το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», έναν εμβληματικό επιστημονικό φορέα της χώρας μας και βασιζόμαστε σε αυτόν για την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή του Αλιβερίου.

»Αναμένουμε τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας για να απαντήσουμε με εγκυρότητα και ακρίβεια στην εύλογη ανησυχία των πολιτών, αλλά και για να προστατευτούμε από κάθε πιθανή περιβαλλοντική απειλή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο