Εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ το έργo «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ η πρόταση του Δήμου Χαλκιδέων για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 371.428,20 ευρώ με Φ.Π.Α..,  με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης και φροντίδας των φιλοξενούμενων ζώων.

Το έργο αποτελείται από το Υποέργο 1 «Επισκευή – συντήρηση καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ με Φ.Π.Α και το Υποέργο 2 «Προμήθεια δομών φιλοξενίας και φροντίδας αδέσποτων ζώων Δήμου Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 141.428, 20 ευρώ με Φ.Π.Α..

 • Οι εργασίες που προβλέπονται για το Υποέργο 1 είναι:
 1. Ανακατασκευή με ταυτόχρονη επέκταση, ώστε να είναι εφικτή η έδραση νέων οικίσκων και νέου προκατασκευασμένου κτιριακού συγκροτήματος
 2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικιακού συγκροτήματος, που θα περιλαμβάνει αίθουσα αναμονής, γραφείο, αίθουσα εξέτασης ζώων, αίθουσα απομόνωσης ασθενών ζώων, αποθήκη
 3. Εγκατάσταση νέων ποτίστρων και ταΐστρων
 4. Επιστρώσεις των δαπέδων των οικίσκων με κεραμικά πλακίδια
 5. Χρωματισμοί στο υφιστάμενο κτίριο
 6. Συντήρηση υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού και εγκατάσταση νέου
 7. Αντικατάσταση του συρματοπλέγματος των υφιστάμενων ατομικών προαυλίων άσκησης κάθε ζώου και προσθήκη στους νέους οικίσκους
 8. Εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για την παροχέτευση του νέου κτιρίου
 9. Καθαίρεση τμήματος της υφιστάμενης βάσης έδρασης των οικίσκων των σκύλων (λόγω καθίζησης)
 10. Γενικές εκσκαφές, επιχώσεις, σκυροδέματα, ξυλότυποι, οπλισμοί
 11. Επέκταση καθ΄ύψος της υφιστάμενης περίφραξης του χώρου με κυκλική κονσερτίνα για περισσότερη προστασία και ασφάλεια του χώρου
 12. Κατασκευή ράμπας
 13. Κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

 

 • Το Υποέργο 2 αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 7 καινούριων προκατασκευασμένων μονάδων, που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διαμονής φιλοξενούμενων σκύλων και ως χώροι εξέτασης και επεμβάσεων ασθενών ζώων.

                                                                                                                                                Γραφείο Τύπου

                                                                                                                                           Δήμου Χαλκιδέων

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο