Έργο προϋπολογισμού 1.000.000 € για την ενίσχυση της θεμελίωσης και την επισκευή της γέφυρας του Ξηριά

Έργο προϋπολογισμού 1.000.000 € χρηματοδότησε μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δημοπράτησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την ενίσχυση της θεμελίωσης και την επισκευή της γέφυρας του ποταμού Ξηριά, στο 77ο χλμ. της Εθνικής Οδού Χαλκίδας – Ιστιαίας.

Το έργο ξεκίνησε μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό. Έχουν ήδη γίνει οι προκαταρκτικές εργασίες και η προσωρινή διευθέτηση των επιφανειακών υδάτων εντός της κοίτης του ποταμού.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι:

  • Η ενίσχυση της θεμελίωσης της γέφυρας και συγκεκριμένα των δυο μεσόβαθρων, που βρίσκονται εντός της κοίτης του ποταμού, με την κατασκευή 12 φρεατοπασσάλων και άλλων 28 μικροπασσάλων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
  • Η αποκατάσταση στοιχείων της ανωδομής, η κατασκευή δικτύου απαγωγής των όμβριων υδάτων του καταστρώματος της γέφυρας κλπ.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου έχει οριστεί στους 8 μήνες.

«Μετά τη γέφυρα των Γουβών, ξεκινούμε εργασίες για την ενίσχυση της θεμελίωσης και την αποκατάσταση της γέφυρας του Ξηριά. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ, δημοπρατήσαμε και συμβασιοποιήσαμε ήδη το έργο.

»Οι επισκευές και οι ανακατασκευές που προβλέπονται από τη μελέτη θα μας δώσουν σύντομα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ότι αφορά τη θεμελίωση της γέφυρας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

«Μια από τις μεγαλύτερες και σπουδαιότερες γέφυρες της Εύβοιας αναβαθμίζεται σημαντικά σε επίπεδο ασφάλειας, θωρακίζοντας την απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα που δοκιμάζουν ολοένα και πιο συχνά τις υποδομές μας. 

»Εργαζόμαστε μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στη βελτίωση των οδικών μας δικτύων και την αντιπλημμυρική τους θωράκιση να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προσβασιμότητα και ασφάλεια των συμπολιτών μας σε κάθε άκρη της Π.Ε. Εύβοιας», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο