Ιωάννα Λιούτα: Ποιο είναι το μέλλον των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα μας

Στην Ελλάδα τα σοβαρά προβλήματα των μΜΕ είναι ο ανταγωνισμός από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς η έλλειψη δυνατότητας παροχής ρευστότητας, η υψηλή φορολογία, η χαμηλή κατανάλωση σαν αποτέλεσμα της διαρκούς ύφεσης και το πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας.

Το δομικό χαρακτηριστικό της Ελληνικής Οικονομίας,είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. Σημειώνουμε την απουσία της βιομηχανικής παραγωγής, της βιοτεχνίας, της σύγχρονης αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που παράγουν ανταγωνιστικό προϊόν και θέσεις εργασίας σε συνδυασμό με την απουσία πολιτικής επενδύσεων στην τεχνογνωσία εξειδίκευση και οργάνωση.

Σήμερα δραστηριοποιούνται στην χώρα μας 718.000 επιχειρήσεις , από τις οποίες, οι 631.000 απασχολούν λιγότερα από 9 άτομα.Το 87,9 % αυτών είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.Οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου ,του τουρισμού(περισσότερο από 20%συμμετοχή στο ΑΕΠ) και της εστίασης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ και απασχολούν τα 2/3 των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.Πριν την πανδημία του κορονοϊού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούσαν πάνω από 100.000.000 εργαζόμενους.

Τα χαρακτηριστικά των μΜΕ στην Ευρωζώνη:

1.Υψηλός βαθμός εξειδίκευσης

2.Υψηλή τεχνολογία

3.Παράγουν προϊόντα υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων

4.Στοχεύουν στο να καλύψουν εξατομικευμένες καταναλωτικές ανάγκες

5.Δραστηριοποιούνται συμπληρωματικά προς τις μεγάλες επιχειρήσεις.

6.Έχουν άρτια οργάνωση

Τα χαρακτηριστικά των μΜΕ στην Ελλάδα:

1.Χαμηλός βαθμός εξειδίκευσης

2.Χαμηλή τεχνολογία

3.Παράγουν προϊόντα που δεν χρήζουν υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων

4.Η οργάνωσή τους είναι ελλιπής.

5.Παράγουν τα ίδια προϊόντα με τις μεγάλες επιχειρήσεις και δρουν ανταγωνιστικά.

Η επιτυχία μιας επιχείρησης είναι συνάρτηση της κερδοφορίας και της ανάπτυξης με εξωστρέφεια.Στα χρόνια των μνημονίων επιτυχία είναι η επιβίωση και η ανθεκτικότητα

Η επιτυχία στηρίζεται σε

-μια ισχυρή επιχειρηματική ιδέα και όχι απελπισμένη αντίδραση στην ανεργία

– δυναμικό κεφάλαιο

-ικανότητα, τεχνογνωσία,εκπαίδευση και πείρα

– ασφαλές περιβάλλον

Στην χώρα μας τα σοβαρά προβλήματα των μΜΕ είναι ο ανταγωνισμός από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς η έλλειψη δυνατότητας παροχής ρευστότητας, η υψηλή φορολογία, η χαμηλή κατανάλωση σαν αποτέλεσμα της διαρκούς ύφεσης και το πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των Ελληνικών Κυβερνήσεων με οδηγίες και εντολές της Ε.Ε. οδηγούν τη χώρα σε μια πιο βαθιά οικονομική κρίση με :

-την απουσία μέτρων στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

-τον αποδεκατισμό των παραδοσιακών βιοτεχνιών και σημαντικού αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων

– την επενδυτική στασιμότητα

– την χαμηλή ανταγωνιστικότητα

– την διαρκή ύφεση

Οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στην δανειοδότηση από τις συστημικές τράπεζες και αν αποκτήσουν (με υπερβολικές εξασφαλίσεις) τις περιμένουν υπέρογκοι τόκοι και ανατοκισμοί (πανωτόκια).

Ποιο είναι το μέλλον των πολύ μικρών,μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χώρα μας

Οι συγχωνεύσεις στο πεδίο των μικρών επιχειρήσεων που με ενθουσιασμό συστήνει ο Υπουργός Ανάπτυξης κ.Γεωργιάδης είναι αδύνατες.Οι απορροφήσεις των μικρών επιχειρήσεων από τις μεγάλες είναι το πραγματικό ζητούμενο από την Ε.Ε. και έχει προδιαγραφεί στην Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη.

Στόχος είναι κατανάλωση και κέρδη να πηγαίνουν σε λίγες και μεγάλες επιχειρήσεις.Οι μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν τα μικρά καταστήματα για να αποκτήσουν και αυτό που δεν μπορούν από τις μαζικές πωλήσεις του διαδικτύου,το μεγάλο όπλο των μικρών επιχειρηματιών, την άμεση επαφή με τον καταναλωτή.

Ο αφανισμός είναι το μέλλον των μικρών επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρηματιών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι είτε με ύφεση, είτε με ανάκαμψη, θα είναι πάντοτε οι χαμένοι.

Η Ιωάννα Λιούτα είναι Πολιτική Αναλύτρια με εξειδίκευση στην Οικονομική Διακυβέρνηση και στις Δημόσιες Πολιτικές

Πηγή: https://www.ieidiseis.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο